Psychoterapia to szczególny rodzaj relacji, jaka tworzy się pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą, poprzez wspólne badanie świata przeżyć, fantazji, pragnień, snów pacjenta oraz stopniowe odkrywanie ich ukrytych znaczeń. Można określić, że jest ona wydobywaniem z ciemności tego, co nieznane, niedostępne naszej świadomości – głęboko ukrytych przyczyn naszych trudności. Droga do poznania siebie porównywana bywa do przemierzania nieznanego lasu. Podążanie tą ścieżką wymaga od nas odwagi, tolerowania niepewności związanej z tym, co nam się w nim przydarzy, co odkryjemy w cieniu naszej psychiki. Jednak dopiero podejmując ryzyko przyglądania się w terapii temu, co wyparte, zniekształcone, poszukując prawdy i wiedzy o sobie wychodzimy z jego cienia zyskując dojrzałość emocjonalną, siłę do podejmowania codziennych wyzwań i wiedzę o tym, jak to, co odkryliśmy w naszym świecie wewnętrznym przystosować do wymogów otaczającej nas rzeczywistości.

Psychoterapia psychoanalityczna to metoda leczenia i badania psychiki ludzkiej wywodząca się z psychoanalizy Zygmunta Freuda. Obecnie ciągle rozwijana jest przez jego następców w oparciu o doświadczenie pracy klinicznej z pacjentami.

Sesje psychoanalityczne oparte są na rozmowie między terapeutą a pacjentem, podczas których omawiane są wątki i tematy swobodnie poruszane przez pacjenta. Stałość sesji, ich częstotliwość (najczęściej 2-3 razy w tygodniu) oraz nieoceniająca postawa psychoterapeuty tworzą bezpieczne warunki do badania pojawiających się myśli i uczuć pacjenta. Gabinet psychoterapeutyczny to również specyficzna przestrzeń do przyglądania się fantazjom i emocjom w relacji terapeuta-pacjent, która często przeżywana jest w sposób charakterystyczny dla wcześniejszych doświadczeń z ważnymi osobami w życiu pacjenta.

Podstawowym narzędziem pracy psychoterapeuty jest interpretacja, która umożliwia pełniejsze rozumienie aktualnych trudności i powiązanie ich z nieuświadamianymi wzorcami działań mającymi swoje źródło w odległej przeszłości. Psychoterapia psychoanalityczna tym samym pozwala na wydobycie tego, co nieświadome na zewnątrz i daje możliwość na skuteczne rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych będących źródłem cierpienia psychicznego. Dla tych osób, które poznanie siebie traktują jako wymagającą a jednocześnie fascynującą podróż w głąb siebie, daje możliwości rozwoju i wiele satysfakcji.