Konsultacje

Najczęściej 2-4 spotkania, na których określana jest trudność, z którą zgłasza się pacjent oraz formy dalszej pomocy. Dają możliwość na bliższe poznanie się pacjenta i terapeuty oraz zaznajomienie się ze sposobem pracy psychoterapeuty psychoanalitycznego. To na nich pacjent oraz terapeuta decydują o dalszej współpracy, jak również ustalane są jej warunki.


Psychoterapia psychoanalityczna

Cykl spotkań, które są kontynuacją i pogłębieniem wcześniejszych spotkań konsultacyjnych. Jest budowaniem relacji terapeutycznej między psychoterapeutą a pacjentem, w której to pacjent ma możliwość na przepracowanie najtrudniejszych kwestii. Jest procesem, w którym terapeuta towarzyszy pacjentowi w coraz głębszym rozumieniu siebie i swojego świata wewnętrznego.

Celem psychoterapii jest zmiana psychiczna w wyniku wglądu, rozumienia - emocjonalnego doświadczenia uczenia się.

Psychoterapia psychoanalityczna jest psychoterapią długoterminową - ma swój określony, dla każdego indywidualny czas trwania. Dzięki temu możliwe jest dotarcie nawet do najwcześniejszych rozwojowo urazów i uzyskanie trwałych zmian.


Koszt pojedynczej konsultacji/sesji – 90 zł