Psychoterapia to forma pomocy skierowana do osób doświadczających cierpienia psychicznego, przeżywających kryzysy, trudności emocjonalne oraz trudności w relacjach z innymi. Znajduje zastosowanie dla tych, którzy mają poczucie, że pewne sytuacje boleśnie powtarzają się w ich życiu, że nie wykorzystują całkowicie swojego potencjału, który pozwalałby przeżywać swoje życie w sposób w pełni satysfakcjonujący i upatrują ich źródeł w swoim psychicznym świecie wewnętrznym.


Zapraszam do kontaktu osoby dorosłe i młodzież, które:

  • cierpią na zaburzenia nastroju, odczuwają niechęć i obojętność
  • przeżywają nadmierny niepokój, lęki, trudny do wytłumaczenia stres, rozdrażnienie
  • odczuwają dolegliwości psychosomatyczne (objawy bólowe i somatyczne ciała)
  • cierpią na zaburzenia osobowości
  • cierpią na zaburzenia odżywiania
  • przeżywają trudności w relacjach z innymi, zarówno w obszarze zawodowym jak i osobistym
  • przeżywają żałobę, dotkliwą stratę, dramatyczne zdarzenie losowe bądź przeżyły traumatyczne wydarzenie w przeszłości
  • odczuwają osamotnienie, czują się niezrozumiane i zagubione
  • chciałyby lepiej poznać siebie i wzorce własnego funkcjonowania w kontakcie z innymi osobami